بهینه ساز مغناطیسی سوخت

دستگاه بهینه ساز مغناطیسی سوخت به منظور افزایش راندمان احتراق برای موتورهای احتراق داخلی و مشعل هایی که از گاز طبیعی و سایر سوخت های مایع استفاه می کنند طراحی شده است. در واقع زمانی که گازهای طبیعی و انواع سوخت های مایع پیش از ورود به محفظه احتراق از این دستگاه عبور می کنند. تحت تاثیر میدان مغناطیسی چند قطبی دستگاه قرار گرفته، دارای پتانسیل بالاتری برای واکنش و احتراق می شوند. همچنین فرایند مغناطیسی کردن سوخت باعث می شود کشش سطحی سیال سوخت، کاهش یافته در نتیجه موجب ترکیب بهتر آنها با یکدیگر می شود. این مهم باعث می شود احتراق بهتر و با آلودگی کمتری شکل گرفته، راندمان حرارتی افزایش یافته و به تبع آن مصرف سوخت کاهش یابد. در عین حال از میزان گازهای آلاینده خروجی از دودکش ها به میزان قابل توجهی کاسته می شود. در نمونه های مطالعاتی انجام گرفته صرفه جویی در پایین ترین میزان خود 7 درصد مشاهده شده است.

از دیگر مزایای استفاده از بهینه ساز مغناطیسی سوخت می توان به جلوگیری از تشکیل دوده کربن در تجهیزات و مشعل ها اشاره کرد که در نتیجه احتراق کامل بوده و در نهایت باعث کاهش مشکلات نگهداری و افزایش طول عمر تجهیزات می شود.

دستگاه بهینه ساز مغناطیسی سوخت جهت مشعل های دیگ بخار، دیگ آب گرم، کوره و کلیه دستگاه هایی که گاز طبیعی در محفظه های احتراق مصرف می کنند، استفاده می شود. این دستگاه نصب ساده ای داشته و در مسیر اولیه لوله سوخت رسانی به مشعل، نصب می شود.

مهمترین مزایای استفاده از این فن آوری:

– کاهش مصرف سوخت های فسیلی

– بهبود وضعیت گازهای خروجی ناشی از احتراق ناقص و کاهش co و co2

– کمک به حل معضل مساله جهانی گرمایش زمین

– بهبود وضعیت هوای محیط و افزایش ضریب شاخص سلامت تنفسی هوا

pdf-iconمعرفی و اصول عملکرد دستگاه بهینه ساز